تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو
تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو
تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو
تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو
تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو
تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو تولیدی تولید کننده میز ناهار خوری تبدیلی با قابلیت افزایش دو سایز در دو مرحله دارای کشو

ميز نهار خوري تبديلي کد 100

میز ناهار خوری کد100 دارای ظاهری زیبا و منحصر به فرد بوده
و قابلیت افزایش سایز برای امکان پذیرایی بهتر از مهمانان را دارد
از 4 نفره به 6 نفر و یا از 6 به 8 و 8 به 10
بدین صورت که این میز غذا خوری - صبحانه خوری
به عنوان مثال در حالت چهار نفره سایز استاندارد 120*80 را دارا بوده
و بعد از تبدیل (افزایش سایز ) 35 سانت به طول میز افزوده شده
و فضای مناسب برای پذیرای و افراد بیشتر را به شما میدهد
البته در این مدل یک طرف کشو ظروف و طرف دیگر تبدیل تعبیه شده است که شما میتوانید نسبت به نیاز خود درخواست کنید که هر دو طرف کشو ظروف و یا هر دو طرف تبدیل در نظر گرفته شود و رنگ بندی میز نیز به انتخاب مشتری امکان تغییر است.
میز ناهار خوری تبدیلی کد 53 میز نهار خوری زیبا کد 105 میز نهار خوری تبدیلی 58 میز نهار خوری تبدیلی افزایشی 95 میز ناهار خوری تبدیلی و افزایشی 100
Back
Next