میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری
میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری
میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری
میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری میز ناهار خوری تبدیلی ساده و صندلی نهار خوری غذاخوری

ميز نهار خوري تبديلي کد 110

میز ناهار خوری با قابلیت افزایش سایز و تبدیل به یک سایز بزرگتر
از 4 نفره به 6 نفر و یا از 6 به 8 و 8 به 10
این میز ناهار خوری دارای ظاهری متفاوت و سه پايه بودن ميز که يک پايه در قسمتي که ميز افزايش سايز دارد قرار گرفته و موجب ميگردد هنگام افزايش طول ميز صندلي هاي اضافه شده به راحتي دور ميز قرار بگيرند و صفحه دو تیکه که قسمت صفحه بزرگ این میز ناهار خوری کنار رفته و یک صفحه تبدیل 35 سانتي به طول صفحه میز ناهار خوری اضافه میگردد و قسمت کوچکتر صفحه که در واقع باکس میباشد با فشار به سمت بالا باز شده و ظروف و یا وسایل مورد نیاز را میتوان در آن قرار داد.
میز ناهار خوری تبدیلی کد 53 میز نهار خوری زیبا کد 105 میز نهار خوری تبدیلی 58 میز نهار خوری تبدیلی افزایشی 95 میز ناهار خوری تبدیلی و افزایشی 100
Back
Next