میز نهار خوری تبدیلی افزایشی دارای باکس و پایه قوطی متحرک میز نهار خوری تبدیلی افزایشی دارای باکس و پایه قوطی متحرک میز نهار خوری تبدیلی افزایشی دارای باکس و پایه قوطی متحرک

ميز نهار خوري تبديلي کد 89

میز ناهار خوری با قابلیت افزایش سایز و تبدیل به یک سایز بزرگتر
از2نفره به 4 نفره و  4 نفره به 6 نفر و یا از 6 به 8 و 8 به 10
این میز ناهار خوری تبديلي درواقع تنها مدل ميز ناهارخوري بتديلي موجود در بازار هست که هنگام بزرگ شدن صفحه پايه نيز بزرگتر شده و به راحتي امکان افزايش تعداد صندلي ها مابين پايه ها را ميدهد و یک صفحه تبدیل به 35 سانتي به صفحه میز ناهار خوری اضافه میگردد.
میز ناهار خوری تبدیلی کد 53 میز نهار خوری زیبا کد 105 میز نهار خوری تبدیلی 58 میز نهار خوری تبدیلی افزایشی 95 میز ناهار خوری تبدیلی و افزایشی 100
Back
Next