ميز نهار خوري تبديلي کد 96

میز ناهار خوری کد 96  دارای دو سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 96  دارای یک سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 96  دارای یک سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری کد 96  دارای یک سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 96  دارای یک سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 96  دارای یک سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری کد 96  دارای یک سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 96  دارای یک سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی میز ناهار خوری کد 96  دارای یک سایز افزایش و تبدیل و دو باکس و پایه کابینتی
میز ناهار خوری با قابلیت افزایش سایز و تبدیل به یک سایز بزرگتر
از 4 نفره به 6 نفر و یا از 6 به 8 و 8 به 10
این میز ناهار خوری دارای ظاهری متفاوت و پایه هایي  که در وسط قرار دارند و صفحه اي که از وسط به دو قسمت تقسيم شده و يک بخش 35 سانتي به طول ميز اضافه ميشود که موجب افزايش سايز اين مدل ميز گرديده و در عين حال با افزايش سايز ميز شما به علت پايه وسط بودن ميز ميتوانيد به راحتي تعداد صندلي مورد نياز را دور ميز چيده و پايه ها براي افزايش نفرات مزاحمتي ايجاد نميکنند و به انظمام زيبايي ظاهري پايه داراي کابينت براي استفاده مناسب تر نيز ميباشد.
میز ناهار خوری تبدیلی کد 53 میز نهار خوری زیبا کد 105 میز نهار خوری تبدیلی 58 میز نهار خوری تبدیلی افزایشی 95 میز ناهار خوری تبدیلی و افزایشی 100
Back
Next