تولیدی میز نهار خوری و صندلی ناهار خوری تبدیلی مدرن با کیفیت تولیدی میز نهار خوری و صندلی ناهار خوری تبدیلی مدرن با کیفیت تولیدی میز نهار خوری و صندلی ناهار خوری تبدیلی مدرن با کیفیت
تولیدی میز نهار خوری و صندلی ناهار خوری تبدیلی مدرن با کیفیت تولیدی میز نهار خوری و صندلی ناهار خوری تبدیلی مدرن با کیفیت تولیدی میز نهار خوری و صندلی ناهار خوری تبدیلی مدرن با کیفیت

ميز نهار خوري تبديلي کد 99

میز ناهار خوری با قابلیت افزایش سایز و تبدیل به یک سایز بزرگتر
از 4 نفره به 6 نفر و یا از 6 به 8 و 8 به 10
این میز ناهار خوری دارای ظاهری متفاوت  و صفحه دو تیکه که قسمت صفحه بزرگ این میز ناهار خوری کنار رفته و یک صفحه تبدیل 35 سانتي به طول صفحه میز ناهار خوری اضافه میگردد و قسمت کوچکتر صفحه که در واقع باکس میباشد با فشار به سمت بالا باز شده و ظروف و یا وسایل مورد نیاز را میتوان در آن قرار داد.
میز ناهار خوری تبدیلی کد 53 میز نهار خوری زیبا کد 105 میز نهار خوری تبدیلی 58 میز نهار خوری تبدیلی افزایشی 95 میز ناهار خوری تبدیلی و افزایشی 100
Back
Next